پینگ پنگ

رئیس پیشین فدراسیون تنیس روی میز حکم مشاوره گرفت

رئیس پیشین فدراسیون تنیس روی میز به عنوان مشاور ورزشی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

28 دی 1398