کاراته

6 کاراته کار زن در اردوی سوم تیم ملی زنان

حمیده عباسعلی، رزیتا علیپور، سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، لیلابرجعلی و مبینا حیدری ملی پوشان کاراته زنان ایران هستند که تمرینات خود را زیر سمانه خوش قدم شروع خواهند کرد.

27 بهمن 1399